Kalendarz wydarzeń

Trzebińskie Lato na Polu
Sobota, 27. lipiec 2019, 16:00 - 22:00

Serdecznie zapraszamy na Trzebińskie Lato na Polu w dniu 27 lipca 2019 r. od godz. 16.00 na Błoniach Karniowickich w Karniowicach

Plakat piknik na polu 2019

Organizatorzy:
Urząd Miasta w Trzebini oraz Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini.

Program:

  • Prezentacje sceniczne – konkurs twórczości artystycznej
  • Konkursy dla trzebińskich organizacji pozarządowych na najładniejszy stół piknikowy oraz na najliczniejszą grupę uczestników,
  • Losowanie nagród wśród uczestników imprezy, biorących udział w loterii fantowej, przygotowanej przez Fundację im. Brata Alberta,
  • Stoiska gastronomiczne i handlowe,
  • Zabawa przy muzyce biesiadnej w wykonaniu zespołu SINGLEE BAND.
Miejsce : Błonia Karniowickie w Karniowicach
Impreza otwarta, jednak szczególnie skierowana do członków organizacji pozarządowych w podziękowaniu za pracę wykonywaną na rzecz lokalnej społeczności.