Kalendarz wydarzeń

Bajkowy Powiatowy Festiwal Teatralny
Czwartek, 28. kwiecień 2022, 09:00
Kontakt 32 6110 621

Zapraszamy dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego do udziału w Powiatowym Bajkowym Festiwalu Teatralnym, który odbędzie się 28 kwietnia 2022r.
Festiwal ma zasięg powiatowy i adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych ze szkół podstawowych, placówek kulturalnych oraz świetlic. Można zaprezentować wszystkie formy teatralne.
Każdy zespół może przedstawić tylko jeden spektakl trwający nie dłużej niż 30 minut.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 22 kwietnia 2022 r. drogą mailową lub pocztową (decyduje data dostarczenia do DK „Sokół”).

festiwal bajkowy

Miejsce Dom Kultury "Sokół" w Trzebini, ul. Kościuszki 74
.