6 września 2017 r. przypadła 200. rocznica nadania praw miejskich Trzebini

 

Poniżej przedstawiamy krótką relację z wydarzeń zorganizowanych z okazji naszego Jubileuszu, rozpoczętych 1.01.2017 r. na Koncercie Noworocznym w Domu Kultury „Sokół”, a zakończonych wspólną Wigilią na Rynku w dniu 16.12.2017 r.

 

 

Pobierz plik z prezentacją, przygotowany w formacie .pdf [17,6 MB]

 

 

Jubileusz 200 logo obchodów

 

 200 imprezy

200 film promocyjny

 Prezentacja jubileusz 200-lecia

Zobacz prezentację na temat historii Trzebini i procesu uzyskania praw miejskich [.pdf]

 200 lat praw miejskich Trzebini

 Księga znaku obchodów Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini [PDF]

 

Na użycie znaku wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Trzebini

 

Kkonkurs foto video      Konkurs fotograficzno-filmowy Świętujemy 200-lecie nadania praw miejskich Trzebini

 

 

POBIERZ formularz zgłoszenia WYDARZENIA do publikacji na stronie internetowej Jubileuszu 200-lecia Nadania Praw Miejskich Trzebini.

 

WYDARZENIA zgłoszone przez Organizacje w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Nadania Praw Miejskich Trzebini:

 

 

DATA NADANIA PRAW MIEJSKICH TRZEBINI

 

2017 to rok obchodów jubileuszu 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich. Wprawdzie miejscowość istniała już w czasach ostatnich Piastów, a w XIV wieku była - niewątpliwie ze względu na bogactwa kopalniane - dobrze rozwinięta i miała własną parafię, jednak prawa miejskie uzyskała dopiero w XIX wieku.W 1815 r. pozostająca od blisko 230 lat w rękach rodu Trzebińskich miejscowość Trzebinia-kolonia przypadła w spadku hr. Krystynie ze Starowieyskich (po pierwszym mężu Trzebińskiej) i jej mężowi hr. Ferynandowi Marassé. Oni właśnie, wraz z hrabiami Szembekami (dzierżawcami włości trzebińskich), podjęli w Krakowie starania o przekształcenie kolonii trzebińskiej w osadę miejską. W tym celu musieli spełnić szereg warunków wyznaczonych przez Senat Wolnego Miasta Krakowa oraz przedstawić deklarację w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania administracji i obsługi przyszłego miasta.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NADANIE PRAW MIEJSKICH TRZEBINI

 

Datę nadania Trzebini praw miejskich potwierdza zapis w księdze uchwał Senatu Wolnego Miasta Krakowa, datowany na 6 września 1817 roku: „Uchwalono przywilej wynoszący kolonię Trzebini do rzędu miasteczek w należnej formie wydać, zapłaty stempla w kwocie złotych polskich sto dwadzieścia pięć. Wydziałowi Spraw Wewnętrznych polecić wezwanie dziedzica do złożenia planu, wedle którego dom urzędnika miejscowej policji chce wystawić i przedstawienia ukwalifikowanego kandydata na zastępcę wójta; zaprowadzenie administracji i targowego i jarmarcznego, tudzież przypisanie taryfy tego poboru na wzór taryfy miasteczka Nowy Górze udzielanej; razem zalecenie inspektorowi dróg i mostów, ażeby plan drogi murowanej przez dziedzica zrobić się mającej przygotował. Zresztą wyniesienie to kolonii Trzebini ma być pismami publicznymi ogłoszonym. Wydział zaś dochodów publicznych wszelkie prawa, przepisy i rozporządzenia, ażeby się wyłącznie do miast i miasteczek ściągały, ma do miasteczka Trzebinia zastosować” (Archiwum Państwowe w Krakowie, Akta Wolnego Miasta Krakowa IV-3, s. 147).

 

OBCHODY JUBILEUSZU

 

Przypadająca 6 września 2017 roku okrągła rocznica nadania Trzebini praw miejskich podkreśla długą historię tego miejsca - historię składającą się z życia wielu pokoleń ludzi, którzy zbudowali miasto, w którym obecnie żyjemy. Podczas jubileuszowych obchodów chcemy okazać im szacunek, ale także pokazać to, co się tu dzieje obecnie. Zależy nam, by obchody jubileuszu połączyły wszystkich mieszkańców, byśmy mogli wspólnie świętować to niezwykłe wydarzenie, które jest dla Trzebini okazją do zorganizowania wielu spotkań kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

 

 

 MALOWANKA DLA DZIECI

 

Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach Urząd Miasta w Trzebini wydał kolorowankę z okazji Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini.

 

Kolorowanka została wydana w nakładzie 1000 sztuk; zawiera 8 grafik do pokolorowania, specjalnie stworzonych na tę okazję, min. Rynek w Trzebini, Dwór Zieleniewskich, Balaton, Zalew Chechło i kilka innych ciekawych miejsc. Autorką ilustracji jest pani Barbara Wykowska z Wydziału Promocji, Współpracy z Zagranicą, Sportu i Turystyki.

 

Kolorowanka jubileusz 200-lecia nadania praw miejskich

 

Tego typu publikacje kształtują oraz rozwijają wrażliwość estetyczną dzieci, uczą poprzez zabawę, otwierają na to, co nowe, rozbudzają ich ciekawość i zaznajamiają z ciekawymi miejscami w Trzebini.

 

Kolorowanka będzie wydawana na różnych imprezach i konkursach gminnych, których Gmina Trzebinia jest patronem bądź też współorganizatorem. Poszczególne plansze do kolorowania można pobrać w formacie PDF do druku.

 

Zobacz okładkę:

Malowanka okładka Malowanka tył okładki

 

Pobierz plansze do wydruku [.pdf]: