CIEKAWOSTKI Z HISTORII TRZEBINI

 

- W 1314 r. erygowano parafię w Płokach

- Pierwsza poczta w Trzebini, to stacja konnej poczty króla Zygmunta Augusta, mieszcząca się w sukiennicach na Rynku (budynek wyburzono w okresie okupacji niemieckiej)

- Około roku 1731 wytyczono Rynek Trzebini, przy którym stanęły nowe domy, karczmy, waga i magazyny

- Z 1745 r. pochodzą pierwsze wzmianki o podlegającej kahałowi w Olkuszu gminie żydowskiej na terenie Trzebini.

- W 1795 r. po trzecim rozbiorze Polski Trzebinia znalazła się pod panowaniem austriackim. Po 1809 roku weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a następnie Rzeczpospolitej Krakowskiej. Po likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej (oraz ponownym wcieleniu jej terytoriów do zaboru austriackiego w dniu 6 grudnia 1846 r.) Trzebinia stała się częścią tzw. Galicji i pozostała w granicach Austro-Węgier aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

- W 1804 r. na terenie Gminy Trzebinia powstała pierwsza kopalnia węgla (na terenie Gór Luszowskich, nad potokiem Kozibród)

- W 1815 r. oficjalnie potwierdzono powstanie gminy żydowskiej w Trzebini, która faktycznie istniała już pod koniec XVIII wieku (podlegała kahałowi w Olkuszu)

- W wyniku usilnych starań ówczesnej właścicielki Trzebini, hrabiny Krystyny Marassē (wdowy po Antonim Trzebińskim) oraz jej trzeciego męża, Ferdynanda Marassē, w dniu 6 września 1817 r. decyzją Senatu Wolnego Miasta Krakowa Trzebinię-kolonię podniesiono do rangi miasteczka (uzyskała prawa miejskie).

- 13 października 1847 r. do Trzebini doprowadzono kolej

- W 1880 r. założono w Trzebini Ogniową Straż Pożarną, która od 1904 r. miała własną remizę obok rzeźni miejskiej

- Do 1895 r. w Trzebini nie było lekarza - pierwszym był dr Wacław Skórkowski, zamieszkały w domu obok apteki pod Gwiazdą przy ul. Narutowicza (zbudowanej w 1899 r.).

- 6 czerwca 1895 r. założono w Trzebini zakład przetwórstwa ropy naftowej - Rafinerię.

- W 1901 r. O.O. Salwatorianie założyli w Trzebini pierwszą placówkę na ziemiach polskich

- W 1904 r. w Sierszy założono Towarzystwo „Sokół”. W Trzebini Towarzystwo powstało w 1907 r., natomiast budynek "Sokoła" przy ul. Kościuszki zbudowano w roku 1912

- W 1910 r. uruchomiono elektrownię w Sierszy.

- 1914 r. - na cmentarzu w Trzebini znajduje się zbiorowa mogiła 41 żołnierzy austriackich różnych narodowości, zmarłych w 1914 r., którzy brali udział w walkach z Rosjanami podczas I wojny światowej.

- W 1924 r. w Trzebini założono hufiec harcerski, który w latach międzywojennych prowadził m. in. drużynę żeglarską i szybowcową.

- W 1944 r. Okupanci założyli przy rafinerii ropy naftowej podobóz obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Arbeitslager Trzebinia

- 7 sierpnia 1944 roku Rafineria Nafty w Trzebini została zbombardowana przez lotnictwo amerykańskie – 55 bombowców B-17 (tzw. „Latających Fortec”), osłanianych przez 37 myśliwców P-51 („Mustang”).

- 22-23 stycznia 1945 r. na teren gminy Trzebinia weszły wojska radzieckie, stanowiące część I Frontu Ukraińskiego – najpierw wkroczyły do Sierszy (22.01), a następnie do Myślachowic i Trzebini (23.01.)

- W 1945 r. założono w Trzebini pierwszą szkołę średnią - Liceum Ogólnokształcące w Trzebini-Sierszy.

- W 1948 r. rozpoczęła działalność biblioteka miejska w Trzebini.

- W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej Trzebinia została wcielona do województwa katowickiego. Dopiero z dniem 1.01.1999 r. powróciła do swoich tradycyjnych związków z Krakowem, wchodząc ponownie w skład województwa małopolskiego

-