Muzeum Regionalne w Trzebini otwarto 25.09.2010 r. Wcześniej (od 1996 r.) funkcjonowało jako znacznie skromniejsze lokalowo Muzeum Ziemi...