SZKODY ŁOWIECKIE   W związku z wejściem w życie od dnia 23 sierpnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw...
Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa   Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym...
03.08.2018 r. W związku z nielegalnym wywozem ziemniaków konsumpcyjnych do krajów UE przez podmioty z terenu województwa małopolskiego, WIORiN w...
Mieszkańcy Gminy Trzebinia, którzy zdecydują się zainstalować ekologiczne urządzenia grzewcze lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości...