Na podstawie art. 42ab ust.2 i art. 42b ust.1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033). podaje się...
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), wprowadzająca istotne...
SZKODY ŁOWIECKIE   W związku z wejściem w życie od dnia 23 sierpnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw...
Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa   Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym...
03.08.2018 r. W związku z nielegalnym wywozem ziemniaków konsumpcyjnych do krajów UE przez podmioty z terenu województwa małopolskiego, WIORiN w...
Mieszkańcy Gminy Trzebinia, którzy zdecydują się zainstalować ekologiczne urządzenia grzewcze lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości...