SZKODY ŁOWIECKIE   W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw...
Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa   Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym...
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem...
Mieszkańcy Gminy Trzebinia, którzy zdecydują się zainstalować ekologiczne urządzenia grzewcze lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości...