Na podstawie art. 42ab ust.2 i art. 42b ust.1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173). podaje się do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzania polowań zbiorowych jak również informację dotyczącą książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych.

Kalendarze polowań: