Projekty prowadzone przez Gminę Trzebinia: Zakończenie rekultywacji zbiornika pomarglowego „Górka” w Trzebini Projekt „Edukacja ekologiczna -...
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebinia Plan zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze Gminy Trzebinia Ankieta...
Informacja dotycząca planowanej budowy Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 i eksploatacji węgla kamiennego ze złoża „Siersza 2”     W...
Gmina Trzebinia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Przygotowanie...
Prosimy o zapoznanie sie z ulotką informacyjną nt. zasad segregowania odpadów (format *.pdf)   Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996...
  Główne działania:   I. WODA marzec 2012 r.   Organizacja warsztatów ekologicznych dla gimnazjalistów, poświęconych tematyce...
  Urząd Miasta w Trzebini informuje, że bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie trzebińskich osiedli i sołectw w roku 2012...
Konfiskatory, czyli pojemniki do gromadzenia przeterminowanych lekarstw, zostały rozmieszczone w różnych miejscach na terenie gminy...
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla gminy Trzebinia - za pośrednictwem...
Kliknięcie w obraz otworzy jego powiększenie w nowym oknie - Zobacz ulotkę dot. ślimaków
Dokumenty prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego...
  Aspekty środowiskowe to elementy działalności organizacji, jej wyrobów lub usług, które wpływają lub mogą wpływać na środowisko.   W...