Chcemy mieszkać w czystszym otoczeniu i zmniejszyć wpływ smogu na zdrowie mieszkańców Trzebini, dlatego prowadzimy wsparcie działań nastawionych na ochronę środowiska:

 • udzielamy dofinansowania dla osób planujących wymianę piecy
 • przeprowadzamy kontrole dronem
 • zachęcamy do zbierania nakrętek i segregowania śmieci
 • popieramy inicjatywy lokalnych środowisk (w tym sprzątania otoczenia, obrzeży lasów czy oczyszczania dna Balatonu)

Pojemnik serce na plastikowe nakrętki
Pojemnik-serce na plastikowe nakrętki, wystawiony przed Urzędem Miasta w Trzebini

Chcemy promować lokalne pasieki, popularyzować rośliny miododajne i temat zapylaczy wśród mieszkańców i osób odwiedzających Trzebinię:

 • przyjęliśmy projekt ustawienia domków dla owadów (materiały do budowy hoteli dla owadów zostały zebrane jesienią 2020 r. i przekazane do Zakładu Karnego w Trzebini. Planowany termin realizacji: marzec 2021 r. Montaż gotowych domków zaplanowany jest na marzec/kwiecień 2021 r.).
 • współpracujemy z lokalnymi pszczelarzami
 • zachęcamy do zakładania ogródków z roślinami miododajnymi i rozdajemy pakiety nasion
 • zaplanowaliśmy na 2021 r. różne wydarzenia i akcje tematyczne, mające przybliżyć mieszkańcom znaczenie ich codziennych decyzji w temacie działań na rzecz ekologii

Nasiona roślin miododajnych
Nasiona roślin miododajnych, przygotowane w ramach akcji ekologicznej Gminy Trzebinia

Partnerzy akcji

Grafika zawiera loga partnerów ekoakcji  

Harmonogram działań zaplanowanych na 2021 rok

Styczeń

 • Czytamy – pszczołom pomagamy - zaangażuj się z nami. Czytelnicy, którzy podczas 5 wizyt w Bibliotece zbiorą naklejki i wypełnią nimi Kartę Ekologa, otrzymają mieszankę nasion kwiatów miododajnych, zakładkę i materiały edukacyjne na temat: ekologii, pszczół, czytania i zdrowego trybu życia. Projekt trwa od 18 stycznia do grudnia 2021 r., a realizuje go Miejska Biblioteka Publiczna. Zobacz szczegóły i regulamin na stronie internetowej MBP
 • Po prostu papier - akcja zbierania papierowych odpadków i wywożenia ich do skupu makulatury. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2021 r., a realizuje go Świetlica Plus.
 • Akcja BATERIA! - akcja zbierania zużytych baterii, które składać można w Bibliotece Głównej. Zebrane odpady zostaną oddane do PSZOKu. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2021 r., a realizuje go Miejska Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Plus.
 • Zakręceni - akcja zbierania plastikowych zakrętek i przekazanie ich na cel charytatywny (wrzucenie ich do serca na zakrętki, ustawionego przy Urzędzie Miasta w Trzebini). Projekt trwa od stycznia do grudnia 2021 r., a realizuje go Świetlica Plus.
 • Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Trzebinia wspólnie z innymi samorządami realizuje projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, w ramach dotacji z Poddziałania 4.1.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Projekt zakłada u zainteresowanych osób instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz ekologicznych kotłów na biomasę. Z uwagi na nie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, planowany termin zakończenia projektu to 15 listopada 2021 r.
 • Wymiana źródeł ciepła w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” - dotacja, przyznawana mieszkańcom Gminy Trzebinia zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza ze środków własnych budżetu Gminy Trzebinia. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2021 r. w ramach posiadanych w budżecie środków; realizacja: Urząd Miasta w Trzebini
 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja, przyznawana mieszkańcom Gminy Trzebinia zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni cieków. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2021 r. w ramach posiadanych w budżecie środków; realizacja: Urząd Miasta w Trzebini
 • Program „Trzebińska deszczówka” - dotacja, przyznawana mieszkańcom Gminy Trzebinia zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2021 r. w ramach posiadanych w budżecie środków; realizacja: Urząd Miasta w Trzebini

Marzec

 • Czytamy – pszczołom pomagamy - zaangażuj się z nami. Wysiew i pielęgnacja nasion kwiatów miododajnych oraz wykonanie zadania literackiego przez Czytelników, którzy w styczniu otrzymali nasiona kwiatów i zakładkę w zamian ze zebranie 5 naklejek na Karcie Ekologa.
 • Wiosenne sadzenie roślin - akcja zasadzenia roślin miododajnych w donicach. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Świetlica Plus.
 • „Ekologiczne piosenki” - warsztaty muzyczne. Wykonanie prostych instrumentów z surowców recyklingowych, zaplanowane na 16 marca 2021 r. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury, WDK w Psarach.

Kwiecień

 • Montaż domków dla owadów. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Urząd Miasta w Trzebini
 • Kwietna rabatka - akcja zagospodarowania terenu wokół domów kultury poprzez posadzenie kolorowych kwiatów i innych roślin miododajnych. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Bez natury nie będzie kultury - projekt, realizowany w okresie od kwietnia do września. Przy okazji pikników osiedlowych i sołeckich, jak również przy Dniach Trzebini (26-27 czerwiec), odbędą się konkursy, zabawy i inne inicjatywy o tematyce ekologicznej. Realizacja: Gmina Trzebinia, Trzebińskie Centrum Kultury, Szkoły, ZHP, Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu, Rady Osiedla i Rady Sołeckie.

Maj

 • Bez Natury ni sportu ni figury - projekt, realizowany w okresie od kwietnia do września. Przy okazji imprez sportowych takich jak Chechło Run (19 wrzesień), Rajd Rowerowy (3 październik), zostaną zorganizowane konkursy ekologiczne. Realizacja: Gmina Trzebinia, Trzebińskie Centrum Kultury, Stowarzyszenia sportowe i Szkoły.
 • Oszczędzam światło i wodę, to najlepsze, co dla Ziemi robię - happening promujący postawy proekologiczne, organizowany dla mieszkańców Osiedla Górka oraz dla podopiecznych placówki Świetlica Plus. Częścią akcji jest zaprojektowanie ulotki proekologicznej, zachęcającej mieszkańców Trzebini do życia w zgodzie z proekologicznymi założeniami. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Świetlica Plus.
 • Ogród sensoryczny, czyli życie w środowisku idealnym - akcja zakładająca wspólne działania dzieci przy tworzeniu makiety ogrodu, który będzie pozytywnie działał na wszystkie zmysły: wzrok, węch, słuch, smak, dotyk. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Zielony happening - dzieci i młodzież przejdą ulicami z wcześniej przygotowanymi na transparentach hasłami ekologicznymi, zachęcającymi do segregowania śmieci. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Prelekcje „Pszczoła w ochronie środowiska" - w pięciu szkołach podstawowych na terenie gminy Trzebinia przeprowadzone będą prelekcje na temat roli pszczół. Prelekcje przeprowadzi Koło Pszczelarzy w Trzebini w okresie maj-czerwiec 2021 r.

Czerwiec

 • Spotkanie z leśniczym - wycieczka plenerowa i spotkanie z leśniczym na temat: „Jak pomóc naszym lasom?” Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Wywóz eternitu - usługa odbioru odpadów azbestowych od mieszkańców gminy Trzebinia, w ramach zabezpieczonych w budżecie środków finansowych. Zadanie realizowane będzie od czerwca do września 2021 r.; realizacja: Urząd Miasta w Trzebini. Zobacz szczegółowe informacje.

Lipiec

 • Zielona spartakiada - zawody sportowe w plenerze. Termin zależny od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Czytamy – pszczołom pomagamy - zaangażuj się z nami. Czytelnicy, którzy zasiali nasiona, przesyłają zdjęcia na konkurs prac uczestników projektu. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najlepszych prac zaplanowano na 29 lipca 2021 r. Realizacja: Miejska Biblioteka Publiczna.
 • Spotkanie z leśniczym - wycieczka plenerowa i spotkanie z leśniczym z Płok (Nadleśnictwo Chrzanów) na temat; "Jak pomóc naszym lasom?",realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Drugie życie odpadów - konkurs plastyczny na stworzenie postaci „Ekoludka” z surowców wtórnych. Praca zbiorowa dzieci, połączona z akcją informacyjną na temat problemu smogu. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Spotkanie z pszczelarzem - wycieczka do pasieki „Rajski Miód” i spotkanie z Mistrzem Pszczelarskim Tadeuszem Fijołkiem, mieszkańcem Gminy Trzebinia. Zadanie zaplanowane na lipiec/sierpnień, w zależności od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Środowiska uzdrawianie przez eko wędrowanie - wycieczka, połączona ze zbieraniem odpadów na terenach leśnych. Zadanie zaplanowane na lipiec/sierpnień, w zależności od warunków pogodowych; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.

Sierpień

 • Czytamy – pszczołom pomagamy - zaangażuj się z nami. Finał akcji. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 6 sierpnia 2021 r. Realizacja: Miejska Biblioteka Publiczna.
 • Eko to zdrowa i bezpieczna żywność - akcja promocji zdrowej żywności, ekologicznych i zdrowych przepisów kulinarnych oraz podniesienie świadomości konsumenckiej (w tym ekologicznej). Projekt będzie realizowany przy okazji Gminnego dnia Działkowca poprzez organizację stoisk ze zdrową żywnością; realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury, Gmina Trzebinia, Trzebińskie Koło Pszczelarzy, ARiMR Chrzanów.

Wrzesień

 • Sprzątanie Świata. Zmiany musimy zacząć od siebie - na 18,19 i 20 września 2021 r. zaplanowano akcję sprzątania okolicy – wspólne zbieranie śmieci wokół Balatonu i na Boisku Harcerskim. Placówki, delegujące uczestników biorących udział w akcji, otrzymują jednorazowe rękawiczki ochronne, a także worki na śmieci. Ponadto zapewniany jest bezpłatny odbiór odpadów na składowisko odpadów. Po zakończonej akcji każda zaangazowana placówka otrzyma nagrodę w postaci rośliny ozdobnej. Realizacja: placówki oświatowe, Trzebińskie Centrum Kultury, Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica „PLUS”.
 • Kampania „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”. Akcja w dniach 16-22 września, mająca na celu wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz uczynienia miast bezpieczniejszymi, ekologicznymi, sprzyjającymi integracji i łatwiej dostępnymi.
 • Szyjemy i zdobimy.. torby na zakupy - warsztaty praktyczne. W ramach projektu zaplanowano także pogadankę na temat tego, dlaczego warto mieć torbę na zakupy wielokrotnego użytku oraz niekorzystnego wpływu na środowisko plastikowych odpadów. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Spektakl ekologiczny, dotyczący ograniczenia niskiej emisji - spektakl, poruszający zagadnienia związane z ochroną powietrza, wystawiony zostanie na terenie trzebińskich szkół podstawowych i przeszkoli. Realizacja: Urząd Miasta w Trzebini.
 • Akcja sadzenia drzew - w związku z wydanymi dla Gminy Trzebinia decyzjami, zezwalającymi na usunięcie drzew z terenów gminnych, w ramach kompensacji przyrodniczych nakładany jest obowiązek nasadzeń zastępczych. Drzewa (głównie miododajne) sadzone będą na terenach gminnych w okresie od września do listopada. Realizacja: Urząd Miasta w Trzebini.

Październik

 • Ekologiczne przedstawienie - dzieci i młodzież przygotują i wystawią przedstawienie o tematyce ekologicznej. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Dzień Drzewa - konkursy ekologiczne dla trzebińskich szkół podstawowych i przedszkoli. Realizacja: Urząd Miasta w Trzebini.

Listopad

 • Dokarmiamy ptaki - początek akcji, zaplanowanej na miesiące zimowe. Warsztaty wykonania karmików i zapoznanie dzieci z gatunkami ptaków, które zimują w Polsce i zamieszkują w okolicach Trzebini, poznanie ich zwyczajów i sposobu odżywiania. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.

Grudzień

 • Ręcznie robione ekologiczne prezenty - zajęcia plastyczne z twórczego wykorzystania resztek różnych materiałów, rzeczy zbędnych i surowców wtórnych. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Mały wynalazca - zajęcia warsztatowe. Stworzenie wymyślonego według fantazji dziecka urządzenia proekologicznego z surowców wtórnych, np. robota oczyszczający powietrze czy robota segregującego śmieci. Realizacja: Trzebińskie Centrum Kultury.
 • Makulatura za drzewko - akcja zbiórki makulatury do recyklingu, prowadzona podczas Wigilii na trzebińskim Rynku. Realizacja: Urząd Miasta w Trzebini.