W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju Główny Urząd statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy.

W tym roku zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.


Udział w nim jest obowiązkowy (co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym).


Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy, który rozpoczął się w dniu 1 września br. i potrwa do zakończenia spisu, tj. do 30 listopada br. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://spisrolny.gov.pl lub bezpośrednio pod adresem https://psr2020.spis.gov.pl

Przed zalogowaniem należy zaznaczyć, czy spis dotyczy prowadzonego gospodarstwa indywidualnego (osoba fizyczna) czy firmy lub organizacji (osoba  prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej).

Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego w okresie od 16 września do 30 listopada br.) oraz wywiad bezpośredni (w okresie od 1 października do 30 listopada br.), przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu powinni udać się do Gminnego Biura Spisowego, mieszczącego się przy ul. Narutowicza 10 w Trzebini, gdzie udostępniony jest sprzęt komputerowy, kontakt telefoniczny pod numerem 32 71 11 027, 32 71 11 028, 32 71 11 039.

 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl