Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest opracowanie działań mających na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy nauką i biznesem.

 

 

 

 

Projekt pn. "Broker innowacji jako narządzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zacieśnienie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowo–badawczym na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki Regionu, poprzez zbudowanie modelu efektywnego i skutecznego partnerstwa. W ramach projektu została opracowana publikacja pn. "Oferta krakowskich szkół wyższych i instytutów badawczych w zakresie prowadzonych zadań". Aby zobaczyć publikację kliknij tutaj.
 
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie:

www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/iMalopolska/Strony/BrokerInnowacji.aspx
 
 
 
Fot.: Logo projektu Broker Innowacji. Źródło: Krakowski Park Technologiczny.