Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza zaintersowanych do udziału w projekcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

 

Zobacz więcej informacji n a ten temat