Drugi nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Czas na biznes", obejmujący powiaty oświęcimski i chrzanowski, zostanie przeprowadzony w dniach od 16. do 27.07.2012 r.

 

Dokumenty  można składać w trakcie trwania naboru w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W dniu 24.07.2012r. dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w godzinach od 10.00 do 18.00. W ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godziny 15.00. Dokumenty rekrutacyjne kandydatów do Projektu, którzy zgłoszą się po godzinie 15.00 nie zostaną przyjęte.

 

Pracownik Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych w Oświęcimiu udziela bezpłatnego doradztwa w ramach wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do Projektu "Czas na biznes". Kontakt z doradcą pod numerem tel. 33 8447344.

 

Więcej o projekcie na stronie www.kwalifikacje.eu