Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. we współpracy z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Oświęcim i Urzędem Gminy Oświęcim organizuje konkurs: „Lider Biznesu Małopolski Zachodniej”.

 

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego lub wadowickiego. Kapituła konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw zgodnie z regulaminem w następujących kategoriach:
•    Lider Biznesu Małopolski Zachodniej - przedsiębiorstwa mikro,
•    Lider Biznesu Małopolski Zachodniej - przedsiębiorstwa małe i średnie,
•    Lider Biznesu Małopolski Zachodniej - przedsiębiorstwa duże,
•    Lider Turystyki Małopolski Zachodniej – przedsiębiorstwa działające w branży hotelarskiej i turystycznej.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście lub listownie do 28 września 2012 r. w siedzibie organizatora tj. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10 w Oświęcimiu.
Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystej Gali Lidera Biznesu Małopolski Zachodniej, która odbędzie się 26 października w Oświęcimskim Centrum kultury.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie: www.cbmz.pl/index.php/lider-biznesu-konkurs

 

 

Fot.: Logo konkursu "Lider Biznesu Małopolski Zachodniej"