Zwiększ konkurencyjność swojej firmy dzięki przeszkolonej i kompetentnej kadrze!

 

OPŁATY

 

Szkolenie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Państwa firma nie ponosi żadnych kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na szkolenie organizowane w ramach projektu.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

W szkoleniach mogą wziąć udział mikro i małe przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, spełniający następujące warunki:

 •  Mikro i małe przedsiębiorstwo posiadające siedzibę, oddział, filię na terenie województwa małopolskiego
 •  Przedsiębiorstwo nie przekroczyło dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis tj. 200 tyś. euro w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych
 •  Pracodawca może oddelegować do projektu jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 •  W projekcie mogą brać udział osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 •  Projekt przewidziany jest dla pracowników ze znajomością lub bez znajomości języka niemieckiego

 

O szkoleniach:

 

Kurs języka niemieckiego wraz z wyjazdowym szkoleniem poświęconym startegiom uczenia się języków obcych:

 

- 2 semestry nauki języka na różnych poziomach zaawansowania (120 godzin)

- konwersacje z native speaker (24 godziny)

- konsultacje indywidualne z lektorem (2 godziny)

- międzynarodowy egzamin ÖSD

- wyjazdowy trening pt: ”Strategie uczenia się języka niemieckiego”– 16 godzin

- 10 osobowe grupy szkoleniowe

- zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów i trenerów

- opieka metodyka

 

Moduł psychologicznych szkoleń biznesowych pt.: „Skutecznie w pracy

 

7 bloków tematycznych:

56 godzin szkoleń przypadających na każdego kursanta, podczas których dowiedzą się jak:

 

- odkrywać swój potencjał zawodowy i wykorzystywać swoje mocne strony

- świadomie kreować swój wizerunek

- skutecznie się komunikować

- zwiększać swoją efektywność w pracy

- radzić sobie z negatywnymi emocjami zawodowymi

- negocjować

 

REKRUTACJA

17.09.2012r.- 09.11.2012r. - Złożenie dokumentów rekrutacyjnych – wypełnione dokumenty (do pobrania ze strony internetowej Instytutu tj. www.oei.krakow.pl w zakładce projektu: „Rozwiń Skrzydła…”- II nabór) należy poprawnie wypełnić (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie rekrutacji) i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu (ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków).

12.11.2012r.– 16.11.2012r. - Selekcja, określenie poziomu językowego, ogłoszenie wyników

20.11.2012r.– 28.11.2012r.- Podpisywanie umów

 

Uwaga: Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie 10 osób będących na tym samym poziomie zaawansowania językowego deklarujących chęć udziału w zajęciach w tym samym miejscu. Przy selekcji brane będą pod uwagę kryteria preferencyjne i kryteria dotyczące utworzenia się grupy- opisane szczegółowo w Regulaminie rekrutacji.

Zajęcia rozpoczynają się od grudnia

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 • Dokument rejestrowy przedsiębiorstwa (ksero poświadczone za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie sprawozdań finansowych za trzy zamknięte lata obrachunkowe lub oświadczenie o przychodach (w przypadku braku sporządzania sprawozdań)
 • Kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis za okres ostatnich trzech lat obrachunkowych (w przypadku gdy dotyczy)
 • Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29marca 2010 r. (poz.311)
 • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do Projektu wraz delegacją pracownika
 • Formularz zgłoszeniowy pracownika
 • Ankiety: udział w szkoleniach POKL i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika wg. wzoru zamieszczonego na stronie internetowej
 • Wypełniony test językowy lub oświadczenie o braku znajomości niemieckiego

 

Informacje o projekcie

tel. (12) 430 98 05

fax.: (12) 428 21 70

pon – pt. godz. 9.00-17.00

e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.