Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jako Partner projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej” oraz w rekrutacji na udzielenie dotacji na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

logo TOZCh

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,  Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Menedżer Ekonomii Społecznej” z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

W ramach projektu oferuje:

  • 150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu: prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat.
  • Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa.
  • Jednodniową wizytę studyjną we wzorcowych podmiotach ekonomii społecznej.
  • W trakcie szkoleń zapewnia wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy mają zapewniony transport oraz wyżywienie.


Szkolenia prowadzone będą w Nowym Sączu oraz w Chrzanowie. Rekrutacja do dnia 20 października 2012 r. Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły znajdują sie na stonie www.mowes.tozch.edu.pl

 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie informuje także, iż w teminie od 23 października 2012 roku do 13 listopada 2012 roku na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego prowadzona będzie rekrutacja  na udzielenie dotacji na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły znajdują sie na stonie www.mowes.tozch.edu.pl

 

Informacja przesłana przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie