Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie realizuje projekt skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy lub są w trakcie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

 

Projekt pod nazwą „My się zmiany nie boimy!” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Realizacja projektu zakłada udzielenie kompleksowego wsparcia dla Uczestników projektu i obejmuje:

  • warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych,
  • szkolenia / kursy zawodowe,
  • staże,
  • pomoc w znalezieniu nowej pracy,
  •  przygotowanie i założenie działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł na osobę oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe).

 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób dorosłych kobiet i mężczyzn, w tym 6 osób powyżej 50 roku życia. Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca poniższe kryteria:

  • zamieszkująca  na terenie Województwa Małopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami) i/lub pracująca na terenie Województwa Małopolskiego;
  • która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub jest w trakcie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w przedsiębiorstwie przechodzącym procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

Rekrutacja do projektu „My się zmiany nie boimy!” prowadzona jest w dniach od 16 do 29 października 2012 r.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:

Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
ul. Wałowa 2 (I p.), 33-100 Tarnów, tel./fax  14 656 28 00, 655 69 86

www.fundacjatarnowskiego.pl

 

Informacja przesłana przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego