Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pod nazwą Instrument Szybkiego Reagowania. Do projektu mogą się zgłaszać przedsiębiorstwa, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą w szybki sposób poprawić pozycję rynkową firmy. 

 

Projekt „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) został opracowany po to, aby wspierać przedsiębiorców i ich pracowników w procesie łagodzenia negatywnych skutków przemian zachodzących w gospodarce. Każde przedsiębiorstwo uzyska profesjonalną analizę swojej sytuacji ekonomicznej, krótkookresowy Plan Rozwoju opracowany wg. Indywidualnych potrzeb firmy oraz wdrożenie działań ujętych w planie.

 

Dla kogo jest przeznaczony projekt ISR?

 

Dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego.

 

Działaniami szkoleniowymi, doradczymi, a także dotyczącymi restrukturyzacji zatrudnienia objętych zostanie ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

 

Pakiet usług dla firmy obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy. Działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednego i drugiego.

 

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

 

Każde przedsiębiorstwo musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący do programu przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

- posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach

lub

- nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

 

 

Obecny nabór do projektu planowany jest od 4 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

 

Zakładana liczba przedsiębiorców objętych wsparciem w ostatniej turze naboru  wynosi 43, na które składać się będą 2 – mikro przedsiębiorstwa , 4 – małe przedsiębiorstwa, 22 - średnie przedsiębiorstwa i 15 - dużych przedsiębiorstw.

 

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

 

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.

 

 

Informacja przesłana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości