Ostatnia szansa na płatny staż lub zatrudnienie (od 3.500 do 5.000 zł. miesięcznie) - w lutym zakończy się rekrutacja firm, pracowników i jednostek naukowych do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu.

 

Zatrudnienie w firmach
Tylko do 21 stycznia lub do 11 lutego 2013 r. zapraszamy pracowników jednostek naukowych i dużych przedsiębiorstw z całej Polski oraz mikro, małe i średnie firmy z Małopolski do zgłoszenia udziału w projekcie. Finansujemy w 50% (do 5.000 złotych) 6-miesięczne zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.


Staże w jednostkach naukowych
Z kolei do 24 stycznia 2013 r. pracownicy mikro, małych i średnich firm mogą zgłosić się na staż w jednostkach naukowych. Staże rozpoczną się już w marcu. Miesięcznie będzie można otrzymać do 3.500 złotych przez 3 miesiące.

Celem projektu  jest wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i uczelniami, a przedsiębiorstwami, podniesienie kompetencji pracowników MŚP oraz zwiększenie doświadczenia biznesowego pracowników naukowych. 

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.marr.pl/wipkadry oraz pod nr tel. + 48 12 417 74 15.

Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).

 

Informacja przesłana przez Departament Marketingu i Współpracy Regionalnej - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego