Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłosiło rekrutację do projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w całym województwie małopolskim.

 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,  Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenów wiejskich oraz z terenów gmin miejsko-wiejskich powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego do skorzystania z bezpłatnych usług marketingowych/ prawnych/ księgowych.

Rekrutacja do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2013 roku.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły znajdują się na stronie www.mowes.tozch.edu.pl

 

Informacja przesłana przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej