Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wspiera małopolskich przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej. Pomoc polega na udzielaniu wsparcia finansowego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na rozwój działalności.

 

Oferta dofinansowania skierowana jest do mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które poniosły bezpośrednie, materialne straty w miejscu wykonywania działalności. Więcej szczegółów dostępne jest na stronie www.frrr.pl lub w siedzibie Fundacji w  Rabce-Zdrój ( 018 26 77 739 ) oraz w biurach terenowych w Tarnowie i Wieliczce.