Do 8 listopada można składać zgłoszenia do konkursu, który ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej.

 

Konkurs „Lider Biznesu Małopolski Zachodniej” organizowany jest przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Chrzanowie, Olkuszu i Wadowicach oraz Bankiem Pekao S.A.
Ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw mogących stanowić wzór do naśladowania i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Celem przedsięwzięcia jest również promocja regionu jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Uczestnikami konkursu mogą być przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego lub wadowickiego. Kapituła konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw zgodnie z regulaminem w następujących kategoriach:
•    Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przedsiębiorstwa mikro,
•    Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przedsiębiorstwa małe i średnie,
•    Lider Biznesu Małopolski Zachodniej przedsiębiorstwa duże,
•    Lider Turystyki Małopolski Zachodniej – przedsiębiorstwa działające w branży hotelarskiej i turystycznej.
W trakcie konkursu zostaną również przyznane wyróżnienia specjalne Starosty Oświęcimskiego, Starosty Chrzanowskiego, Starosty Olkuskiego i Starosty Wadowickiego dla firm z grona nominowanych lub laureatów, za szczególne osiągnięcia związane z rozwojem powiatu.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 28 października do 8 listopada 2013 r. Wręczenie nagród odbędzie się 22 listopada 2013 r., podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości, która odbędzie się po konferencji „Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w latach 2014-2020”, w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie.
Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin konkursu. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. pod nr telefonu 33844-73-44.