Marszałek Województwa Malopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Malopolskiej Nagrody Gospodarczej 2014.

 

Małopolska Nagroda Gospodarcza przyznawana od 2009 roku to prestiżowe wyróżnienie przyznawane małopolskim przedsiębiorcom za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki oraz przedsiębiorczości.

 

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Od 2011 roku kapitułę Nagrody stanowi Małopolska Rada Gospodarcza powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego jako ciało eksperckie i opiniodawcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego skupiające wybitnych przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych i naukowych.

 

Nagroda przyznana jest w trzech kategoriach: „Mały Przedsiębiorca”, „Średni Przedsiębiorca” i „Duży Przedsiębiorca” w oparciu o następujące kryteria oceny: przychody netto ze sprzedaży, wynik na sprzedaży (netto), sprzedaż poza granice RP, nakłady inwestycyjne (brutto) w Małopolsce, wysokość odprowadzonego podatku CIT i PIT oraz ilość zatrudnionych w Małopolsce.

 

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców.

 

Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca 2014 r.

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352

 

Zobacz szczegółowe informacje