We współczesnym świecie wiele procesów zachodzi bardzo szybko. Dotyczy to również komunikacji, którą przyśpieszają takie narzędzia jak telefon, e-mail czy SMS. Dlatego coraz ważniejsza staje się umiejętność jasnego i klarownego komunikowania swoich myśli. Czy oznacza to, że podążając z duchem czasu musimy zrezygnować z kultury języka?

 

Co jest ważne w kulturze języka? – Oprócz wspomnianej wrażliwości na innych, należy pamiętać o adekwatności stosowanego języka do sytuacji i odbiorcy. Pamiętając o poprawności językowej, dobrze jest postawić na prostotę wypowiedzi, konstruować krótkie i logiczne zdania, mówić konkretnie. Są to elementy kultury języka, które świadczą dobrze o nadawcy i jego profesjonalizmie, ułatwiają prawidłowe zrozumienie przez odbiorcę.

Kultura języka to umiejętność posługiwania się nim we właściwy sposób – doboru odpowiednich słów, znajomości ich znaczeń, poprawnego konstruowania zdań. Jest to także postawa, wrażliwość na język i odbiorców, kształtowanie wypowiedzi w sposób właściwy dla określonej sytuacji. Osoba, która wypowiada się w sposób poprawny i zrozumiały  dla innych, daje sygnał, że w biznesie również stosuje jasne i klarowne zasady. Dzięki temu będzie na przykład chętniej rekomendowana – mówi Wojciech S. Wocław, tutor Akademii PARP.

Odpowiedzmy sobie zatem na pytania – jak mówić przed publicznością i prowadzić rozmowy? Co zrobić, aby zachować kulturę języka w mailach i pismach? Czy w każdej sytuacji można mówić tym samym językiem? I wreszcie – czy tego wszystkiego można się nauczyć?

Szczegółowa informacja