Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z biurem w Krakowie, w dniu 5 listopada 2014 r. rozpoczął rekrutacji do III edycji projektu "Nauka i biznes to dobre połączenie!". Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw województwa małopolskiego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami nauki i biznesu poprzez realizację staży.

 

 

 

Projekt oferuje:

 

Komponent 1: Staże pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych, dydaktycznych uczelni wyższych w małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Komponent 2: Staże pracowników małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w jednostkach naukowych reprezentujących dziedziny strategiczne dla województwa małopolskiego.

 

 

Czas trwania staży:

3 miesiące - staże w ramach Komponentu 1 (staże naukowców w przedsiębiorstwach),

1 miesiąc - staże w ramach Komponentu 2 (staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych)

 

Wynagrodzenie (dodatek stażowy) dla Stażysty wynosi 2 000,00 zł/m-c. Dodatek stażowy w 100 % finansowany jest z budżetu projektu - Przyjmujący na staż nie ponosi żadnych kosztów staży. Efektem stażu w ramach Komponentu 1 jest wypracowanie przez stażystę - naukowca innowacyjnego rozwiązania na rzecz Przedsiębiorstwa (Przyjmującego na Staż) wraz z strategią jego wdrożenia. Efektem stażu w ramach Komponentu 2 jest opracowanie przez stażystę - pracownika przedsiębiorstwa innowacyjnego rozwiązania pochodzącego ze świata nauki możliwego do wdrożenia w macierzystym Przedsiębiorstwie.

 

Przedsiębiorstwo (Przyjmujący na Staż) powinno spełniać następujące warunki:

  •          Powinno posiadać status Przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  •          Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
  •          Posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie województwa małopolskiego
  •          Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego

 

Więcej informacji na stronie http://FunduszenaFirme.pl w zakładce Wsparcie dla firm - Województwo Małopolskie

 

Informacja przesłana przez FunduszenaFirme.pl