Informujemy, że w ramach działań w zakresie tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK).

Wiceprezes Rady Ministrów informuje, że w ramach działań w zakresie tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, na mocy dyrektywy usługowej oraz przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK).

 

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (portal biznes.gov.pl) powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, zarówno w Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Analizy przeprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki, jak również dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem CEIDG oraz PPK wskazują, że przedsiębiorcy na etapie rejestrowania działalności gospodarczej, mają małą wiedzę na temat swoich praw i obowiązków, a także często nie zdają sobie sprawy, gdzie mogą znaleźć właściwe informacje.

 

Zadaniem PPK jest ułatwienie administracji i przedsiębiorcom dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym usługowej. Szczególny nacisk położono na umożliwienie realizacji wspomnianych procedur i formalności w sposób zdalny i elektroniczny za pośrednictwem tego Punktu.

 

Poniżej zamieszczamy linki do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego:

 

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/