Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, itp.)". W ramach projektu zaplanowano 60 godzin szkolenia, doradztwo indywidualne i wizytę studyjną we wzorcowym podmiocie ekonomii społecznej.


 

Zajęcia odbywają się w Nowym Sączu - budynek WSB-NLU (dla subregionu sądeckiego) i w Chrzanowie - budynek WSPiM (dla subregionu zachodniego).
 
Dla osób bezrobotnych zwrot kosztów dojazdu!
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Punktach Wsparcia do dnia 31 stycznia 2015 roku:

  • dla powiatów m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego  w budynku WSB-NLU w Nowym Sączu,  ul. Zielona 27, tel. 606 280 287
  • dla powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego w budynku WSPiM w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. 11, tel.: +48 32 623 38 78

Regulamin uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na:
http://mowes.tozch.edu.pl/mowes/szkolenia-i-doradztwo-zasady-zakladania-i-prowadzenia-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


 
Liczba miejsc ograniczona!

 

Informacja przesłana przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej