Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015.

 

 

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. 

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1)        mały przedsiębiorca

2)        średni przedsiębiorca

3)        duży przedsiębiorca 

 

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej:

1)      produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów,

2)      stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy,

3)      posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej,

4)      inwestować w rozwój firmy,

5)      stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom,

6)      działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7)      prowadzić działalność w okresie min. ostatnich 3 lat w Województwie Małopolskim,

8)      wykazywać zysk netto.

 

Małopolska Rada Gospodarcza może przyznać Nagrodę o charakterze specjalnym dla instytucji mającej swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego i/lub osobistości, stanowiącej gospodarczą wizytówkę Województwa Małopolskiego, zasłużonej na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski.

 

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP. 

 

Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2015 r. 

 

 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352.

 

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Matejek, tel. 12/63 03 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.