W dniach 12-14 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju przedsiębiorczości w kraju i Europie - trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących z udziałem paru tysięcy gości z kraju i Europy.

 

W przeszło 50 sesjach merytorycznych bierze co roku udział kilkuset ekspertów, przedstawicieli struktur unijnych, nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji okołobiznesowych oraz praktyków i przedsiębiorców. Udział gości zagranicznych pozwoli na wymianę doświadczeń oraz na porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach.

 

Na zainteresowanych tym, jak prowadzić swoją firmę w sposób innowacyjny, czekają dyskusje dotyczące m.in. inteligentnego rozwoju, współpracy z nauką i klastrami czy rozwoju nowych technologii. Uczestnicy poszukujący optymalizacji kosztów czy wsparcia w biznesie będą mogli wziąć udział w panelach, które pozwolą im dowiedzieć się jak zarządzać wiedzą w swojej firmie, poznać lepiej temat leasingu czy uzyskać informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia firmy przed niewypłacalnością kontrahenta.

 

Dla uczestników przygotowano także panele dotyczące przywództwa i dialogu, które pozwolą zapoznać się z rolą lidera i jego kompetencjami oraz poznać najlepszą metodę na rozwiązywanie konfliktów pracowniczych. W programie przewidziano również panele dyskusyjne poświęcone prężnie rozwijającym się firmom, które łączą biznes, kulturę i samorząd na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej, firmom rodzinnym czy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy.

 

Temat międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw omówiony zostanie podczas spotkań dotyczących m.in. rynku amerykańskiego, miejskich technologii i inteligentnych domów w Austrii, czołowych partnerów biznesowych Polski – Czech i Słowacji, współpracy z Rosją oraz innymi krajami.

 

Z myślą o młodych przedsiębiorcach i osobach, które planują założyć własną firmę zaplanowano panele dotyczące start-upów oraz Akademii Marketingu i Sprzedaży. Dodatkowo w ramach specjalnej ścieżki dla młodych przedsiębiorców podczas V EKMŚP odbędzie się Europejska Konferencja Młodej Przedsiębiorczości organizowana przez YES for Europe. Nie zabraknie także dyskusji na temat porozumienia o wolnym handlu pomiędzy UE a USA.

 

Podczas trwającego trzy dni kongresu odbędzie się ponad pięćdziesiąt paneli dyskusyjnych i sześćdziesiąt wydarzeń, które zgromadzą ponad czterystu ekspertów. Jak zwykle Kongresowi towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Biznes Expo, które w jednym miejscu zgromadzą przedstawicieli dynamicznie rozwijających się firm z sektora MSP, jak i reprezentantów dużych jednostek gospodarczych posiadających ofertę usług i produktów właśnie tej gałęzi gospodarki. Pierwszego dnia odbędzie się także wręczanie wyróżnień jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Samorząd, który wspiera MŚP".

 

Rejestracja oraz udział w Kongresie są bezpłatne. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie https://rejestracja.ekmsp.eu/. Zapraszamy do Katowic! Ramowy program spotkania znajduje się na stronie http://www.ekmsp.eu/pl/