2 września 2015 r. w Rezydencji Pod Zegarem w Trzebini odbyło się II Forum Gospodarcze Małopolski Zachodniej, zorganizowane przez Chrzanowską Izbę Gospodarczą, gminę Trzebinia, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolską Fundację Przedsiebiorczości.


Forum to wspólna inicjatywa przedsiębiorców oraz sektora samorządowego, które miało na celu przedstawienie barier i problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w odniesieniu do administracji publicznej a także pokazanie szans rozwoju firm w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

 

Relacja zdjęciowa z wydarzenia

 

Fot. ze strony Chrzanowskiej Izby Gospodarczej