Małopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Krakowie zaprasza wszystkich przedsiębiorców posiadających własne firmy lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek, oferowanych przez MARR S.A.

 

 

Pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej.

  • firmy z regionu Małopolski
  • Maksymalnie kwota 250 tys. złotych
  • na  okres 60  miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
  • oprocentowanie od 2,76 % w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) - oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych
  • wymagane 20% wkładu własnego
  • za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące
  • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości.
  • Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Pożyczki na start i dodatkowe miejsce pracy - zobacz szczegółową ofertę MARR S.A.

 

Wszelkie informacje oraz telefony do konsultantów są dostępne na stronie internetowej www.marr.pl lub bezpośrednio w Departamencie Instrumentów Finansowych MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.