Burmistrz Miasta Trzebini uprzejmie zaprasza na nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców (lub ich pracowników), sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy Trzebinia. Szkolenie odbędzie się w czwartek 18.02.2016 r. o godz. 14.00 w Dworze Zieleniewskich w Trzebini (przewidywany czas trwania szkolenia ok. 1 – 1,5 godziny).

Tematyka szkolenia obejmować będzie:

  • zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wymagane dokumenty, opłaty za zezwolenia) – procedura ubiegania się o zezwolenie, ze zwróceniem uwagi na terminowość i kompletność składanych dokumentów, obowiązki przedsiębiorców w zakresie dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki naruszenia tych obowiązków;
  • zasady i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym – zasady i warunki sprzedaży alkoholu, do których zobowiązani są przedsiębiorcy oraz przesłanki cofnięcia zezwoleń;
  • kontrole punktów sprzedaży alkoholu – prawa i obowiązki przedsiębiorcy, procedura kontroli zezwoleń w świetle rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zasady kontroli, jej przebieg oraz dokumenty, jakie mogą być wymagane podczas kontroli. W szczególności zostaną przedstawione kwestie badania rzetelności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz konsekwencje naruszenia przepisów w tym zakresie.

 

         Realizatorem szkolenia będzie Pan Mariusz Nawrot -  prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, współpracujący m.in. z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, Centrum Samorządu Sowid s. c., Taxpress s. c. Jest również laureatem nagrody „Wykładowca Roku 2008”, przyznanej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, a także autorem szeregu publikacji w prasie specjalistycznej.

 

Współorganizatorem szkolenia jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Trzebini.   

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 12.02.2016 r. pod nr tel. 32 711 10 82.