Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej prowadzi projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - zainteresowane osoby mogą otrzymać dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, oferty pracy i staży oraz mogą podnieść swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia.

 

Nabory w ramach projektu odbywać się będą cyklicznie, w rundach tygodniowych, trwających od poniedziałku do piątku, aż do wyczerpania miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu.

 

Uczestnicy Projektu mogą uzyskać na podstawie Indywidualnego Planu Działania następujące wsparcie:

- doradztwo zawodowe - obligatoryjnie
- poradnictwo psychologiczne
- pośrednictwo pracy - obligatoryjnie
- warsztaty z autoprezentacji - obligatoryjnie
- szkolenia
- bony szkoleniowe
- staże
- bony stażowe 
- wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
- bony na zasiedlenie
- bony na zatrudnienie.
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i złożyć kompletne dokumenty rekrutacyjne - dostępne TUTAJ.
 
 
Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie w Biurze Projektu
ul. Gospodarcza 24
32-600 Oświęcim
w godzinach od 8.00 - 16.00
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O dacie wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Biura Projektu.
 
 
Dokumenty rekrutacyjne podlegać będą ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, na podstawie której zostaną utworzone listy rankingowe Uczestników Projektu, dostępne w Biurze Projektu i na stronie www.aktywnamlodziez.pl 
 
 
Informacje na temat projektu oraz rekrutacji udzielane są pod nr telefonu: 33 844 73 44
 
 
Informacja przesłana przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej