Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu, skierowanego do osób niepełnosprawnych.


Termin rekrutacji: od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r., w godz. 9:00-15:00

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 30+;
  • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
  • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.


Link do strony projektu: http://niepelnosprawninarynkupracy.pl/

 

Informacja przesłana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMAGRA