Projekt aktywizujący zawodowo, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział dla osobób niepełnosprawnych do 29 r.ż., biernych zawodowo lub bezrobotnych, nie uczestniczących w kształceniu stacjonarnym.

 

 

Szkolenia zawodowe ze stypendiami dla uczestników, płatne staże, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również catering i zwrot kosztów dojazdu. Ilość miejsc ograniczona.

 

więcej informacji: http://startbezbarier.biuroprojektu.eu/