Realizowany przez Centrum Edukacji AC-Expert projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia), biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej, także do osób niepełnosprawnych. W szczególności zaproszone są osoby w wieku 15-24 lat, które posiadają niskie kwalifikacje i małe doświadczenie zawodowe.

Logo AC-Expert

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • Obowiązkowo każdy uczestnik objęty zostanie poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy.
  • W ramach udziału w projekcie, wszystkich uczestników obejmuje wsparcie:
        - szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych (uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów przejazdu);
        - płatne staże zawodowe (zwracają koszt dojazdu oraz koszt badań lekarskich i psychologicznych).
  • Każdemu z uczestników przedstawiane są minimum 3 oferty stażu lub pracy.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://wsparciemlodych.biuroprojektu.eu/

 

Informacja przesłana przez Biuro Projektu "Wsparcie dla młodych"