Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

 

W związku z ta próbą wyłudzenia informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem/ zmianą/ zawieszeniem/ wznowieniem bądź wykreśleniem działalności gospodarczej zgłaszane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są BEZPŁATNE.

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia. Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rozwoju prowadzi w już tej sprawie wyjaśnienia.