Rozpoczyna się rekrutacja do projektu indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej "BO JAK NIE WY, TO KTO?" realizowanym na terenie Małopolski Zachodniej.

Zdjęcie przedstawia reklame projektu

Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje firma doradcza JMM Mariusz Lewandowski.


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

 

Grupę docelową projektu stanowią młodzi w wieku 15-29 lat, zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się.

 

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób poniżej 24. roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością.

 

W ramach projektu JMM Mariusz Lewandowski oferuje:

- szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe

- płatne staże

- opieka mentora

- pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej

- pośrednictwo pracy

- dofinansowanie przejazdów

- środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie


Więcej informacji na stronie internetowej: http://jmm.net.pl/jakniewytokto/

 

Plakat projektu JMM

 

 

Informacja przesłana przez Regionalne Biuro Projektu JMM Mariusz Lewandowski