Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie zaprasza na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Od 11 do 15 września  2017 r.  przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ciekawych, bezpłatnych szkoleń oraz porad zaproszonych Ekspertów.

 ZUS

Zagadnienia :

§  Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej).

§  e-Składka – nowy wymiar rozliczeń oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie.

§  Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

§  Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego.

 

Ponadto przy stoiskach na Salach Obsługi Klientów zapraszamy do założenia profili na Platformie Usług Elektronicznych.

 

ZUS dla przedsiebiorcy

 

Informacja przesłana przez ZUS Chrzanów