Statut Gminy Trzebinia zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [zobacz plik przygotowany w formacie .pdf]
Dokumenty o znaczeniu startegicznym oraz przyjęte plany: Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr...