LGD partnerstwo na Jurze -  logo
Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz zgłaszania pomysłów na propozycję realizacji projektów na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania...

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 obejmującego swoim zasięgiem...
Statut Gminy Trzebinia zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [zobacz plik przygotowany w formacie .pdf]
Dokumenty o znaczeniu startegicznym oraz przyjęte plany: Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr...