Statut Gminy Trzebinia, zamieszczony 24.02.2016 r., uwzględniający zmiany wprowadzone w latach: 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 i 2015 [.pdf].