Projekt budowy rurociągu
  Podmiot realizujący budowę rurociągu Inwestorem zlecającym realizację jest PERN S.A. – spółka ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa,...
  Projekt „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia” Nr projektu...

    Realizację prac budowlanych rozpoczęto w 2003 roku, a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków z...
  Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,Oś 2 Cyfrowa...
A. Informacje: Informacja dodana dnia 04.10.2016 r. Małopolska Sieć Szerokopasmowa oferuje usługi na terenie gminy...
  Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie     Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie...
  Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu   Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny będzie...
Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy...
Partnerami projektu ze strony polskiej są: Gmina Trzebinia - Urząd Miasta w Trzebini Gimnazjum Nr 1 w Trzebini Powiatowa Stacja...
        Przedmiot projektu:   Zakres rzeczowy projektu przewiduje: - wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z...