Projekt „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia” Nr projektu...

Rok 2018 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Bolęcinie Koncepcja budowy dwóch nowych dróg Budujemy infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną...
  Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,Oś 2 Cyfrowa...
A. Informacje: Informacja dodana dnia 04.10.2016 r. Małopolska Sieć Szerokopasmowa oferuje usługi na terenie gminy...
  Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie     Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie...
  Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu   Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy...
  Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny będzie...
Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny będzie...
Partnerami projektu ze strony polskiej są: Gmina Trzebinia - Urząd Miasta w Trzebini Gimnazjum Nr 1 w Trzebini Powiatowa Stacja...
        Przedmiot projektu:   Zakres rzeczowy projektu przewiduje: - wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z...
      Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu przewiduje: Ścieżki rekreacyjne i dojścia z żwiru płukanego, plac z żwiru...