Projekt aktualnie realizowany przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w...
  Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia   Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia Gmina Trzebinia realizuje projekt...
Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem...
Projekt budowy rurociągu
  Podmiot realizujący budowę rurociągu Inwestorem zlecającym realizację jest PERN S.A. – spółka ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa,...
  Projekt „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia” Nr projektu...

Rok 2020 Z myślą o pieszych i rowerzystach - utwardzone pobocze w Psarach i plan przebudowy chodników przy ul. Słowackiego Nowy asfalt na ul....
  Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,Oś 2 Cyfrowa...
fot. Małopolska Sieci Szerokopasmowa w gminie Trzebinia - techniczny węzeł dostępowy w Czyżówce   fot. Małopolska Sieć Szerokopasmowa w...
  Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie     Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie...
  Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu   Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy...
Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został...