PROJEKT SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW, BY NIE BALI SIĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

W trosce o zapewnienie większego bezpieczeństwa swoim mieszkańcom władze Trzebini przystąpiły do realizacji projektu pn. „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca". W ramach programu na terenie gminy odbyła się wielka kampania edukacyjna, obejmująca szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ratowniczych, w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca i użycia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

 

W kwietniu i maju 2007 roku przeszkolonych zostało 500 ochotników, mieszkańców naszej gminy, tworzących sieć ratowników, którzy w razie potrzeby potrafią użyć defibrylatorów do ratowania życia.


Na realizację całego programu udało się nam pozyskać wielu partnerów i sponsorów, tj.:

 • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Zakłady Górnicze „Trzebionka" S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLMAR",
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Trzebinia" Sp. z o.o.,
 • INWESTREM Sp. z o.o.,
 • Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,
 • „GWAREK" Sp. z o.o.,
 • „Auqa Planet" Sp z o.o.,
 • Stowarzyszenie „Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska" oddział w Chrzanowie,
 • Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność" w Trzebini,
 • United Way International w połączeniu z Medtronic Fundation.

 

Defibrylator zakuiony w ramach programu

 

AMERYKAŃSKIE POCZĄTKI w 2006 r.


W listopadzie 2006 roku Gmina Trzebinia złożyła projekt pn. „Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca" do fundacji w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu udało się pozyskać 31 400 $ z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń i kampanii edukacyjnej. Szkolenia odbywały się w 8-osobowych grupach, zazwyczaj w miejscu zamieszkania osób szkolonych, na poszczególnych osiedlach i w sołectwach.

 

Uczestnicy szkoleń to druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, policjanci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy osiedli i sołectw oraz pracownicy instytucji, w których umieszczone zostały defibrylatory. Celem przeprowadzanych szkoleń było utworzenie w miejscu zainstalowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego grupy 6 ochotników przeszkolonych w zakresie podstawowych czynności ratowniczych z użyciem tego urządzenia.

 

Wizyta WOŚP w Trzebini

 

POMOGŁA TEŻ WOŚP


Do akcji zaprosiliśmy również WOŚP, która prowadzi Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować". W ramach programu Fundacja ta zapewniła szkolenia w zakresie podstawowych czynności ratowniczych z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla dzieci we wszystkich 12 szkołach podstawowych. Fundacja Owsiaka przekazała także Maltańskiej Służbie Medycznej oraz każdej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy, po jednym treningowym automatycznym defibrylatorze zewnętrznym.

 

W ramach realizacji projektu zostało zakupionych i zainstalowanych w różnych punktach miasta i gminy 20 szt. automatycznych defibrylatorów ratowniczych.


Głównym celem projektu była nie tylko poprawa dostępu do urządzeń ratujących życie, ale przede wszystkim podniesienie wśród mieszkańców umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Dzięki temu programowi mieszkańcy Trzebini będą mieli świadomość, że mogą liczyć na pomoc sąsiadów, kiedy będzie im to naprawdę potrzebne. Poprawi to również relacje pomiędzy mieszkańcami, które staną się bardziej przyjazne.