Dofinansowano ze środków budżetu państwa„Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini” Opis...
PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Trzebini. Program...

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020...
Dofinansowanie wojewódzkie - logo Małopolski i Gminy Trzebinia
Inwestycja zrealizowana w 2020 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu„Małopolska infrastruktura rekreacyjno -...
Realizacja projektu "Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini" Realizacja projektu...