UMT MSS telewezel Czyzowka gmina Trzebinia
fot. Małopolska Sieci Szerokopasmowa w gminie Trzebinia - techniczny węzeł dostępowy w Czyżówce

UMT MSS telewezel Karniowice gmina Trzebinia
fot. Małopolska Sieć Szerokopasmowa w gminie Trzebinia - techniczny węzeł dostępowy w Karniowicach

Do pobrania:

1. List intencyjny w sprawie realizacji "Projektu budowy i eksploatacji szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze województwa Małopolskiego" na terenie gminy Trzebinia
2. III.3. ANALIZA POWIATU CHRZANOWSKIEGO Studium wykonalności projektu pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Powiat chrzanowski sierpień 2008 r. (uzupełnienie – czerwiec 2010 r.)
3. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Małopolska Sieć Szerokopasmowa zadanie inwestycyjne: POWIAT CHRZANOWSKI - część pasywna 

Strona prowadzona przez Wydział Organizacyjny i Spraw Administracyjno-Gospodarczych Aktualzacja 03.2022 r.