loga cyfrowy 2017

 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś 2 Cyfrowa Małopolska,
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,
Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

 

Wartość projektu: 717 769,00 PLN


Wartość dofinansowania: 530 024,25 PLN

Cel projektu: Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Trzebinia w zakresie elektronizacji usług publicznych poprzez udostępnienie usług elektronicznych oraz zapewnienie klientom Urzędu Miasta w Trzebini dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Zakres rzeczowy:

1. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych pod kontem e-usług oraz obowiązujących przepisów. Aktualizacja procedur, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem
    informatycznym.

2. Zakup i uruchomienie platformy do prowadzenia konsultacji społecznych.

3. Zakup i uruchomienie systemu komunikacji mobilnej.

4. Zakup i uruchomienie platformy finansowo-płatniczej wraz z  dostarczeniem serwera.

5. Opracowanie i wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie E-PUAP.

6. Rozbudowa i uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z dostarczeniem serwera

 

Termin realizacji: 2016 - 2018

 

cyfrowy tablica