loga cyfrowy 2017

 

Projekt realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Wartość projektu:  10 104 559,10 zł

Wartość dofinansowania:  4 734 799,44 zł

Cel projektu: Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

Zakres rzeczowy: budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika Chechło. W wyniku realizacji projektu powstanie kąpielisko z tarasami, struktura widokowa Galena, dwa Żarobiwaki, boiska do gier zespołowych, pawilon spotkań, Ekoplatforma, a także sanitariaty, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne. Prace będą prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Termin realizacji: IV kwartał 2018

Chechlo wizualizacja

Projekt struktury widokowej GALENA

O projekcie

Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

Umowę gwarantującą przyznanie dofinansowania projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” podpisali 25.08.2017 r. Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk. Planowany termin zakończenia projektu to jesień 2018 r.

Umowa z wykonawcą - Konsorcjum Firm: Lider Krisbud Sp. z o.o. ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia, Partner: „Rembud” Zakład Remontowo Budowlany Władysław Lesko, ul. Piłsudskiego 137, 32-540 Trzebinia –  na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj została podpisana w grudniu 2017 r.

Łączny koszt realizacji zadania wyniesie  10 104 559,10 zł.

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej, północno – zachodniej i południowo – zachodniej części zbiornika Chechło, wraz z sąsiadującymi obszarami zalesionymi, położonymi w całości na terenie gminy Trzebinia i Chrzanów, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim.

Projekt realizowany w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

CHECHŁO plac zabaw

Projekt placu zabaw

CHECHŁO ścieżka dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczna - projekt ekoplatformy widokowej

Beneficjentem projektu (Liderem) jest gmina Trzebinia, odpowiedzialna za przygotowanie projektu i jego realizację.

Zgodnie z zawartą umową partnerską, partnerzy projektu przekazali Gminie Trzebinia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, w tym na cele budowlane; zobowiązali się przekazać swoje wkłady własne w formie dotacji celowej oraz powierzyli wykonanie działań projektowych Liderowi – Gminie Trzebinia.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i okolic za rok będą mogli odpocząć aktywnie nad wodą, a nad ich bezpieczeństwem będzie czuwał ratownik. Wokół zbiornika Chechło powstanie plaża, gdzie letnicy będą mogli korzystać ze specjalnego basenu z tarasami, grać w badmintona, czy siatkówkę plażową na nowych boiskach. W planach jest również platforma widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy oraz hangar dla łodzi.

Mieszkańcy Trzebini i okolic będą mogli łatwo dojechać na miejsce, bo w ramach projektu powstaną miejsca parkingowe oraz nowy przystanek autobusowy. Oczywiście nie zabraknie też parkingów rowerowych dla osób, które zdecydują się przyjechać na dwóch kółkach. Do dyspozycji wypoczywających będą też grille, miejsca biwakowe i punkty gastronomiczne.

CHECHŁO żarobiwak

Projekt miejsca biwakowego z wieżą ratownika - ŻAROBIWAK

Chechło hangar

Projekt hangaru na łodzie

Warto podkreślić, że powstające budynki i wyposażenie plaży w swojej kolorystyce będą nawiązywać do historii i tożsamości miast przemysłowych, jakimi są Trzebinia i Chrzanów. Srebro nawiązuje do galeny – minerału, w który kiedyś były zasobne obie gminy, a czerwień odzwierciedla proces prażenia tego surowca. Takie podejście pozwoliło wykreować miejsce niepowtarzalne, zakorzenione w przemysłowych tradycjach obu gmin.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.

Chechło pawilon sanitarny

Projekt pawilonu sanitarnego

Chechło pawilon

Projekt pawilonu rekreacyjnego

 Inne artykuły na ten temat: