Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zakup 32 laptopów dla uczniów trzebińskich szkół podstawowych, których zakup zmniejszy nierówność w dostępie do nauczania zdalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

loga do laptopow

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 99 200 zł

 

Wiecej infomacji: Zdalna Szkoła w Gminie Trzebinia