Projekt aktualnie realizowany przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

„Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – zadanie III”

logotypy projekt 7.2020

Beneficjent:

Gmina Trzebinia.

Cel operacji:

Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Myślachowice oraz turystów.

Zakres rzeczowy:

1) Budowa boiska do koszykówki wraz z polem gry do  siatkówki o powierzchni 590 m2:

- wykonanie nawierzchni poliuretanowo - gumowej w systemie EPDM (pow. 587,76 m2);

- wykonanie drenażu wgłębnego o długości 115 m;

- montaż dwóch konstrukcji do koszykówki,  dwusłupowych, regulowanych wraz z tablicą i koszem do gry;

- montaż dwóch wielofunkcyjnych słupków do siatkówki z płynną regulacją wysokości wraz z siatką do gry;

- malowanie linii boisk;

- montaż piłkochwytów

- montaż dwóch ławek bez oparcia;

2) Budowa boiska do siatkówki / badmintona o powierzchni 270 m2;

- wykonanie nawierzchni, poliuretanowo-gumowej w systemie EPDM (pow. 268,75 m2);

- wykonanie drenażu wgłębnego o długości 65 m;

- montaż dwóch wielofunkcyjnych słupków do siatkówki z płynną regulacją wysokości wraz z siatką do gry;

- malowanie linii boisk;

- montaż piłkochwytów o wysokości 3m (1 słup ocynkowany ogniowo i malowany co 4 m długości siatki wykonanej z linek stalowych o oczku 80×80 mm);

- montaż dwóch ławek bez oparcia;

3) Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem do gry w szachy:

  1. a) montaż 6 urządzeń do ćwiczeń:

- urządzenie podwójne mieszane typu Wyciąg górny/Siedzący przywodziciel nóg;

- urządzenie podwójne mieszane typu Surfer-wahadło/Piechur-biegacz;

- urządzenie podwójne mieszane typu Narty biegówki/Wioślarz;

- urządzenie pojedyncze z możliwością dobudowy typu Orbitrek eliptyczny;

- urządzenie pojedyncze z możliwością dobudowy typu Rower;

- urządzenie pojedyncze z możliwością dobudowy typu Motyl w rewersie;

- utwardzenie terenu kostką brukową o łącznej powierzchni 333,625 m2;

4) Stanowiska do gry w szachy:                                                                                                                                                                                
- montaż dwóch betonowych stołów do gry w szachy;

- montaż ławki parkowej;                                                                                                                                                                                          
5). Tereny zielone.

  • Obsługa geodezyjna (tyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem na mapy zasadnicze).    

Planowane efekty realizacji operacji:

Po zakończeniu realizacji w/w projektu w 2021 r. powstanie nowa publiczna infrastruktura rekreacyjna, dzięki której przygotowana zostanie oferta zagospodarowania czasu wolnego
dla mieszkańców Sołectwa Myślachowice oraz turystów

Dofinansowanie:

127 260,00 zł

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem projektów grantowych.

 

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: 

2021 rok.

Informacja (.pdf)