Logotypy projektu realizowanego ze środków PROW

Beneficjent: Gmina Trzebinia

Cel operacji: Utworzenie ścieżki edukacyjnej stanowiącej infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną  dla mieszkańców miejscowości Bolęcin oraz przyjezdnych gości.

Zakres rzeczowy:

Przedmiot niniejszego projektu stanowi utworzenie ścieżki edukacyjnej i montaż w jej ramach poniższych przyrządów edukacyjnych:

  • Labirynt wiedzy „Drzewa naszych lasów” wraz z 4 ławkami;
  • Koło wiedzy na ozdobnym palu;
  • Kółko i krzyżyk (9 obrotowych sześcianów);
  • Leśna układanka (9 obrotowych paneli awers/rewers);
  • Leśne kostki (7 szt.);
  • Witacz z wizualizacją tematu przewodniego ścieżki edukacyjnej;
  • Strzelnica wiedzy;
  • Wrzutki;
  • Puzzle (9 obrotowych paneli awers/rewers).

Planowane efekty realizacji operacji: Po zakończeniu realizacji ww. projektu w 2021 r. powstanie nowa publiczna infrastruktura turystyczno - rekreacyjna, dzięki której przygotowana zostanie oferta zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców Sołectwa Bolęcin oraz przyjezdnych gości.

Dofinansowanie: 31 815,00 zł

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem projektów grantowych.

Termin rzeczowego zakończenia realizacji i rozliczenia projektu: 2021 r.